Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
Tutoríes individuals per a la resolució dels casos pràctics i referents als problemes i dubtes que plantegi la matèria. Sessions magistrals. Resolució de casos pràctics.