DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC Codi 15072240
Ensenyament
Dret (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Públic
Coordinador/a
FONT MONCLÚS, JOAN ANTON
Adreça electrònica joananton.font@urv.cat
Professors/es
FONT MONCLÚS, JOAN ANTON
Web
Informació rellevant L’assignatura analitza els conceptes i principis fonamentals del Dret urbanístic. En aquest sentit, s’estudia la funció pública urbanística i la seva evolució legislativa a l’Estat espanyol i a Catalunya, així com les competències de les diferents administracions públiques en matèria d’ordenació del territori i urbanisme. A partir d’aquí s’analitzen en profunditat els diferents instruments de planejament territorial i urbanístic. Així mateix, s’examina el règim urbanístic del sòl, els sistemes d’actuació urbanística, la intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl, la disciplina urbanística i la responsabilitat patrimonial de l’administració en matèria urbanística.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.
Aquesta assignatura està destinada només a aquells estudiants que prèviament hagin presentat la sol·licitud de CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'EXAMEN. Assignatura de segon cicle
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent