Descripció
Resolució de dubtes sobre les sessions teòriques. El contacte és en horari de tutoria o a través de les següents adreces electròniques: jafont@tarragona.cat; joananton.font@urv.cat