Descripció
Tutories i atenció personalitzada als alumnes i mitjançant el camp virtual en relació als examens i pràctiques.