Descripció
Al llarg del curs, els professors responsables de l'assignatura podran trobar-se amb els alumnes per atendre i resoldre dubtes en relació a una assignatura concreta.