Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A4 Comprèn la relació jurídica i històrica de les relacions laborals i sindicals
 A5 Genèric
 A6 Coneix el règim jurídic de les relacions col•lectives de treball
 A7 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B2 Genèric
 B4 Genèric
 B5 Genèric
 B6 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge