Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Exposició general de l'assignatura
Sessió Magistral Explicació dels temes del programa
Debats Discussió a classe de problemes o qüestions prèviament seleccionades
Presentacions / exposicions Exposició de temes diversos a classe
Treballs Redacció d'escrits jurídics i resolució de casos pràctics