Descripció
A mesura que es desenvolupi l'assignatura, el professor atendrà els dubtes de l'alumne durant l'horari d'atenció als alumnes.