Descripció
Temps reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.