Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS/15214005