Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials
 A7 Genèric
 A11 Genèric
 A13 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B3 Genèric
 B6 Genèric
 B7 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge