Altres comentaris
L'alumnat no assistent a les classes hauran de contactar amb el professor en la primera setmana de curs.