Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Genèric
 A3 Genèric
 A7 Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials
Coneix els fonaments del mètode científic
 A9 Genèric
 A13 Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Genèric
 B3 Genèric
 B4 Genèric
 B7 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge