Descripció
L'atenció personalitzada servirà per orientar a l'estudiant en l'aprenentatge teòric i instrumental.