Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
A13
Pràctiques d'observació sobre el terreny


Preparació i elaboració d'una entrevista personal

Comentari de textos

Participació a classe i a l'espai virtual
30%


40%


20%

10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatoria: ídem primera.