Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Aproximació a les qüestions fonamentals, als problemes i a la metodologia de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Resolució i estudi de casos assignats pels docents
Fòrums de debat Activitat, a través de les TIC, on es debaten temes diversos relacionats amb l'àmbit acadèmic i professional.
Atenció personalitzada Temps que cada professor te reservat per atendre i resoldre dubtes dels estudiants, a través del fòrum de dubtes de l'assignatura, web conferència (adobe connect), xat i altres eines.