Descripció
Quan comenci la impartició de l'assignatura, el professor fixarà l'horari destinat a atendre i resoldre dubtes dels estudiants. La resolució de dubtes dels estudiants es realitzarà a través dels diferents fòrums de dubtes de l'assignatura, web conferència (adobe connect), xat i altres eines.