Presentacions / exposicions
Atenció personalitzada
Descripció
-Els alumnes han d'assistir com a mínim a una sessió de tutoria durant el quadrimestre.

-Abans de l'exposicions, han de presentar la proposta al professor.