Bàsica BASEDAS, E., HUGUET, T.,i SOLÉ, I., Aprendre a ensenyar a l'educació infantil, Barcelona: GRAÖ, 2006
ANTON, M. I altres, Planificar l'etapa 0-6, Barcelona: GRAÖ, 2007
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, Currículum de Parvualri, Barcelona:GENCAT, 2008
CABRERA, D., FUNES, J. i BRULLET, C., Alumnado famílias i sistema educativo, Barcelona: Octaedro, 2004
GONZALEZ, A., La educación Infantil, Barcelona: Octaedro, 2003


Complementària