Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Exposició dels treballs a realitzar a l'assignarura
Sessió Magistral Anàlisi dels principals conceptes i continguts referenta a l'avaluació psicosocial i a l'anàlisi que composen cada una de les tres unitats.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització d'exercicis a l'aula
Pràctiques a través de TIC Anàlisi de diversos supósits amb dades facilitades pel professor amb el paquest estadístic SPSS.