Descripció
La professora orientarà els estudiants via moodle i via tutories personalitzades en horaris prèviament convinguts via mail