Els objectius de l'assignatura es basen en una reflexió sobre la teoria de la història, les formes de construir la història, els tipus de fonts i els mètodes que s'han d'emprar, a més de la consideració de les manipulacions històriques, els buits i els silencis. També s'exposa l'evolució en la historiografia des d'abans de l'existència de la història fins a l'actualitat, assenyalant les darreres tendències historiogràfiques.