Tema Subtema
L'evolució historiogràfica Des del mite a l'edat moderna. El segle XIX. De l'escola dels Annals als nostres dies. Les darreres tendències. La historiografia catalana.
Les fonts de la història Tipologia i classificacions. Models d'investigació. Tècniques d'investigació amb fonts escrites i no escrites.