Es tindrà en compte l'assistència a classe, el treballs sobre textos de la matèria i un examen.