Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Pràctiques de camp/sortides
Atenció personalitzada
Descripció
Assesorament dossier treball pràctic