Tema Subtema
CONTINGUTS TEÒRICS Descripció dels continguts teòrics
1.- La Hidrogeografia dins la Geografía Física.
2.- La distribució de l'aigua al planeta i el Cicle Hidrològic.
3.- Les aigües continentals.
4.- La Criosfera.
5.- L'Oceà.
CONTINGUTS PRÀCTICS Descripció dels continguts pràctics
- Visita a institucions relacionades amb l’assignatura.
- Anàlisi d’índex d’acoplament atmòsfera-oceà.