Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Atenció personalitzada
Descripció
Sessions amb el professor per al seguiment de treballs i resolució de dubtes.