Debats
Presentacions / exposicions
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Pràctiques de camp/sortides
Treballs
Descripció
Atenció específica, ja sigui individualment o per grups, tenint en compte el tipus d'activitat on es requereix atenció personalitzda i que s'nidica en el quadre de la planificació