Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Les activitats introductòries tenen com a finalitat posar al dia l'alumne en el món de la comunicació i la realitat quotidiana dels mitjans de comunicació per tal de poder-ne fer, durant el curs, una anàlisi teòrica.
Aquestes activitats se se centren en l'observació crítica de la premsa i la televisió, i l'explicació d'elements claus d'aquests mitjans.
Sessió Magistral En les sessions magistrals s'analitzen els aspectes fonamentals que han guiat, al llarg del segle XX i XXI, la reflexió sobre les teories de la comunicació, incidint en els aspectes filosòfics i sociològics.
En questa assignatura es fa ús constant d'eines informàtiques i electròniques: internet, premsa digital, power point.
També es recorre freqüentment als vídeos i al comentari de pel·lícules que emmarquen els temes que es van tractant durant el curs.
Un dels objectius es afavorir el diàleg entre els alumnes i el professor, que versa sobre aspectes de la seva realitat quotidiana sobre els quals s'invita a reflexionar des d'un punt de vista alternatiu.
Presentacions / exposicions En les exposicions es volen recalcar els aspectes pràctics de l'assignatura. Els alumnes han d'analitzar els mitjans de comunicació i reflexionar sobre la incidència que tenen a la nostra vida.
Per dur a terme aquestes activitats es necessari l'ús de recursos multimèdia.