Atenció personalitzada
Presentacions / exposicions
Descripció
L'atenció personalitzada se centra, fonamentalment, en la direcció dels treballs pràctics que l'alumne ha de realitzar durant el curs, així com en el suport en les dinàmiques de presentació.