Descripció Pes
Presentacions / exposicions Es duran a terme dues exposicions sobre temes que s'han treballat durant el curs.
Aquestes exposicions requeriran un treball previ de caràcter pràctic, que consistirà en anàlisi d'audiències, de mitjans de comunicació o de comportaments socials.
Els paràmetres que es tindran en compte en avaluar aquestes exposicions son els següents:
1. Realització acurada del treball previ d'observació.
2. Entroncament del treball amb els aspectes teòrics previs desenvolupats a la classe.
3. Ús satisfactori de les noves tecnologies.
4. Facilitat d'expressió i coherència en l'explicació.
30%
Proves de desenvolupament Es realitzarà una prova a final de curs per mesurar si l'alumne ha assimilat el contingunt tòric fonamental. Consistirà en cinc preguntes teòriques que s'hauran de desenvolupar de forma sintètica. 70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria