Bàsica

Alea, M.V. [et al.]. Estadística aplicada a les ciències econòmiques i socials. Ed. McGraw-Hill, 1999.

Allepús [et al.]. Exercicis d’inferència estadística. Cossetània Edicions, 2002.

Ruiz-Maya, L.; Martín, F.J. Estadística II: Inferencia. Ed. AC, 2001.

Sarabia, J. Curso práctico de Estadística. Ed. Civitas, 2000.

Complementària

Casas Sánchez, J.M. Estadística I. Probabilidad y distribuciones. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2000.

Casas Sánchez, J.M.; J. Santos Peñas Estadística Empresarial. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2000.

Martín, F.J.; Montero, J.M.; Ruiz-Maya, L. Problemas de Inferencia Estadística. Ed. AC, 2000.

Novales, A. Estadística y econometría. Ed. Mc Graw-Hill, 1997.