Descripció
Atenció individual a l'alumne per tal de resoldre dubtes relacionades amb els continguts i pràctiques de l'assignatura. En el moodle s'indicarà l'horari d'atenció.