Objectius Competències
1. Considerar la importància del Dret Mercantil dins l’empresa A7
2. Conèixer i interpretar el dret dels consumidors A7
3. Conèixer el règim jurídic de la S.A. i de la S.L A7
4. Identificar els títols valors A7
5. Argumentar la solució a problemes jurídics: A7
6. Considerar la importància del Dret i del Dret Mercantil per l’empresa. A7
7. Conèixer i diferenciar les patents i les marques. A7
8. Identificar els supòsits contraris al Dret de la Competència. A7
9. Prendre consciència de l’abast de la responsabilitat de l’empresari davant dels consumidors i fer valer per ells mateixos els seus drets com a consumidors. A7
B3
B5
B6
10. Conèixer el règim jurídic de la Societat Anònima i comparar-la i distingir-la del règim jurídic de la Societat Limitada. A7
B3
B5
B6
11. Identificar els títols-valors i comprendre la seva funció. A7
12. Jutjar i argumentar la solució a un problema jurídic empresarial. A7