Presentacions / exposicions
Sessió Magistral
Treballs
Descripció
Tutories per grups per a la resolució dels treballs i individuals referents a dubtes i problemes de la matèria.