Objectius Competències
Estudiar el comportament racional dels agents econòmics bàsics, consumidors i empreses. A1
A2
A3
A4
A9
A11
B1
B2
B3
B4
Comprendre el funcionament dels mercats en competència perfecta. A1
A2
A3
A4
A9
A11
B1
B2
B3
B4
Caracteritzar l'eficiència econòmica i analitzar mecanismes que aconsegueixen resultats econòmicament eficients. A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
Entendre els problemes d'eficiència en presència d'externalitats i béns públics. A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B8