Tema Subtema
1. TEORIA DEL CONSUMIDOR 1.1 Preferències, corbes d’indiferència i funcions d’utilitat
1.2 La restricció pressupostària
1.3 L’ elecció òptima
1.4 Variacions en la renda. Béns normals i inferiors. Corbes d’Engel
1.5 Variacions en els preus. Béns ordinaris i Giffens. Corbes de demanda
1.6 Demanda marshalliana i demanda hicksiana. L’equació de Slutsky
1.7 Anàlisi del benestar
2. TEORIA DE LA PRODUCCIÓ

2.1 Funcions de producció. Els rendiments a escala
2.2 Isoquantes, relació de substitució tècnica i elasticitat de substitució
2.3 Combinació òptima de factors
2.4 Funcions de costos a curt i a llarg termini
2.5 Maximització de beneficis
2.6 L’oferta d’ una empresa i d’una indústria perfectament competitiva
3. EQUILIBRI GENERAL I EFICIÈNCIA 3.1 Eficiència en l’intercanvi
3.2 L’equilibri general en una economia d’intercanvi perfectament competitiva
3.3 Equilibri general amb producció
3.4 Externalitats
3.5 Béns públics