Descripció Pes
Proves pràctiques Una de les dues alternatives:
A) avaluació continuada: dos proves parcials
B) examen final
A) la nota serà la mitjana de les dues proves (50% cadascuna)
B) 100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per superar l'assignatura en primera convocatòria, l'alumne pot optar (de forma excloent) per una de les dues alternatives:
A) avaluació continuada en dos proves parcials; B) examen final basat en el contingut global de l'assignatura.
En la segona convocatòria, els alumnes seran avaluats mitjançant un examen de tot el temari de l'assignatura que determinarà el 100% de la nota.