Assignatures que en continuen el temari
TEORIA ECONÒMICA DE LA DECISIÓ/16061105
TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC/16062022
TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL/16062025
MICROECONOMIA SUPERIOR/16062026
ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT/16062223


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANÀLISI MATEMÀTICA I/16061013
ANÀLISI MATEMÀTICA II/16061014
MICROECONOMIA I/16061015