Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicar el programa de l'assignatura, els criteris d'avaluació, etc.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució d'exercicis orientats a aplicar els conceptes bàsics de la assignatura i a profunditzar i ampliar els conceptes bàsics