Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada
Descripció
Atenció individual de l'alumne per resoldre dubtes en relació als continguts de la assignatura i als exercicis.