Atenció personalitzada
Sessió Magistral
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Pràctiques a través de TIC
Descripció
Es recomanable que l'alumne aprofiti l'atenció personalitzada per tal de resoldre els dubtes relacionats amb els conceptes teòrics i la resolució de les pràctiques (sofware, interpretació de resultats numèrics, etc.).