Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA I/16061005
ESTADÍSTICA II/16061006
ANÀLISI MATEMÀTICA I/16061013
ANÀLISI MATEMÀTICA II/16061014
ECONOMETRIA I/16062017