DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) POLÍTICA INDUSTRIAL Codi 16062020
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
IRANZO SANCHO, SUSANA
Adreça electrònica susana.iranzo@urv.cat
Professors/es
IRANZO SANCHO, SUSANA
Web
Informació rellevant S'analitza la forma en que s'organitzen els mercats i els motius per els que els poders públics han de regular els mercats i les empreses.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent