Sessió Magistral
Descripció
Els alumnes haurien de dedicar almenys aquest temps a resoldre amb el professor els dubtes que tinguin tant sobre els continguts teòrics com dels exercicis pràctics realitzats a classe.