Tema Subtema
Tema 1. Transport i anàlisi econòmica 1.1. Principis bàsics en economia del transport
1.2. Transport i activitat econòmica
1.3. El transport en l'economia espanyola
Tema 2. Oferta i demanda en transport 2.1. Les activitats de transport
2.2. La oferta en transport
2.3. La demanda de transport
Tema 3. Política i planificació en materia de transport 3.1. Política de transport
3.2. Planificació en infraestructures de transport
3.3. La xarxa transeuropea de transport
Tema 4. Inversió en infraestructures de transport 4.1. La decisió d’invertir en capacitat
4.2. Avaluació econòmica de les inversions
4.3. Criteris de decisió i anàlisi del risc