Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Sessió Magistral
Treballs
Activitats Introductòries
Atenció personalitzada
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Descripció
Atenció individual de l’alumne per resoldre dubtes en relació als cotinguts i als treballs que s’han de realitzar en equip