Tema Subtema
1. Evolució i definició del concepte de Qualitat - Importància de la qualitat
- Origens i evolució de la qualitat
- Concepte de qualitat
- Els gurús de la qualitat
2. Enfocs d'aplicació a l'empresa - Evolució dels enfocs d'aplicació a l'empresa
- Control de qualitat
- Assegurament de la qualitat
- Gestió de la qualitat
3. Diagnòstic i planificació de la Qualitat - Avaluació de la situació de l'empresa
- Identificació i documentació dels processos
- Planificació de la qualitat
4. La gestió de la Qualitat de Servei - Les empreses de serveis
- Concepte i dimensions de la qualitat de servei
- Models i escales de mesura
- Qualitat, satisfacció i fidelitat del client
5. Models d'aplicació de la Gestió de la Qualitat - Models d'excel·lència: EFQM i Baldrige
- El model EFQM, contingut dels criteris
- Normes ISO 9001, versió 1994 i 2000
- Normes ISO 9001, desenvolupament
- Comparació dels diferents models i conclusions