Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

Període 1ªconvocatòria: 10/11/2014 al 21/11/2014

Període 2ªconvocatòria: 10/04/2015 al 23/04/2015

Consulteu el calendari d'exàmens a la guia docent.