Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A7
B4
C1
C3
C4
Al principi de curs s'explicarà el treball que hauran de realitzar els alumnes 20%
Proves de desenvolupament
A7
B4
C1
C3
C4
Es faran una o dues proves al llarg del curs que suposaran el 20% de la nota i una altra a la data oficial de la primera convocatòria que suposarà el 60%. 20%
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la data oficial de la segona convocatòria es farà un examen que suposarà el 100% de la nota.